Курс подготовки к Аттестации на «1С:Специалист по платформе 8.2 / 8.3»