О начале приема экзамена «1С:Специалист по платформе» на платформе 1С:Предприятие версии 8.3