О начале приема экзамена “1С:Специалист по платформе” на платформе 1С:Предприятие версии 8.3